fbpx

Algemene Voorwaarden van System U’s Mentor Me

System U biedt een gepersonaliseerde dienst in abonnementsvorm die leden kennis, opdrachten, challenges en berichten stuurt. De dienst is interactief en wordt door de reactie van Gebruiker op het bericht persoonlijk samengesteld. Gebruiker ontvangt informatie op zijn/haar telefoon via email en WhatsApp, en/of op papier via de post.

De highlights van de Algemene Voorwaarden staan vet gedrukt zodat je snel een samenvatting van de voorwaarden hebt. 

Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Wanneer we in deze Algemene Voorwaarden spreken over ‘Mentor Me’, ‘onze dienst’, of ‘de dienst, bedoelen we de gepersonaliseerde dienst die door System U wordt geleverd voor het ontdekken en gebruiken van Mentor Me-content, met inbegrip van alle opties, functies, content en software die is verbonden aan onze dienst.

1. Lidmaatschap

1.1. Je Mentor Me-lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wilt maken van de Mentor Me-dienst, moet je beschikken over internettoegang, een emailadres en een telefoon met WhatsApp. Je moet ons tevens één of meer betaalmiddelen verstrekken. ‘Betaalmiddel’ betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je factureringsdatum (zie ‘Opzeggen’ hieronder)

2. Facturering en opzegging

2.1. Factureringscyclus. Het lidmaatschap voor de Mentor Me-dienst wordt iedere maand afgeschreven op de dag dat je je lidmaatschap bent aangegaan via je betaalmiddel. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als we een bedrag niet via je betaalmiddel konden afschrijven of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die een bepaalde maand niet voorkomt.

2.2. Betaalmiddelen. Om de Mentor Me-dienst te gebruiken, moet je één of meer betaalmiddelen verstrekken. Je geeft ons toestemming om, indien je primaire betaalmiddel wordt geweigerd of indien dit betaalmiddel niet langer beschikbaar is, de abonnementskosten af te schrijven van één van de andere betaalmiddelen die aan je lidmaatschap zijn gekoppeld. Je blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet hebben kunnen incasseren. Als een betaling niet wordt verwerkt doordat bijvoorbeeld de vervaldatum van je betaalmiddel(en) is verstreken of het saldo te laag is en je je lidmaatschap niet opzegt, kunnen we je toegang tot de dienst opschorten totdat we de kosten hebben kunnen afschrijven van een geldig betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je betaalmiddel. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je betaalmiddel.

2.3. Je betaalmiddel bijwerken. Voor het bijwerken van je betaalmiddel kan je contact opnemen met System U via hello@mentorme.nl. We kunnen je betaalmiddelen ook bijwerken aan de hand van gegevens die de betaaldienstverleners hebben verstrekt. Je geeft ons toestemming om, indien een betaalmiddel wordt bijgewerkt, de kosten voor de Mentor Me-dienst te blijven afschrijven van de toepasselijke betaalmiddelen.

2.4. Opzegging. Je kunt je Mentor Me-lidmaatschap te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot de Mentor Me-dienst tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor Mentor Me-content dat niet gebruik is. Als je wilt opzeggen, stuur je een email naar hello@mentorme.nl. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging van je opzegging en wordt je lidmaatschap automatisch gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. (de verzenddatum van jouw mail, is de datum die we hanteren, niet onze bevestigingsmail)

2.5. Wijzigingen in de prijs en abonnementen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing. Je ontvangt altijd persoonlijk een mail.

3. Mentor Me-dienst

3.1. Je moet minimaal 18 jaar zijn om lid te worden van de Mentor Me-dienst.

3.2. De Mentor Me-dienst en de content die via de dienst beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen die niet direct verbonden zijn met jouw persoonlijke gebruik. Tijdens je Mentor Me-lidmaatschap verlenen we je een beperkt, niet-exclusie en niet-overdraagbaar recht om de Mentor Me-dienst te gebruiken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan jouw overgedragen. Je stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

3.3. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Mentor Me-dienst, niet te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, of een hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Algemene Voorwaarden). Je stemt er ook mee in om de contentbescherming van de Mentor Me-dienst niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Mentor Me-dienst; software of andere producten of processen die via de Mentor Me-dienst toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de Mentor Me-dienst te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Mentor Me-dienst te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s. We kunnen je gebruik van onze dienst beëindigen of beperken als je deze Algemene Voorwaarden schendt of de dienst op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

3.4. De Mentor Me-software is ontwikkeld door of voor Mentor Me en ontworpen om Mentor Me-content te gebruiken via laptop, computer en/of je telefoon. De Mentor Me-software kan per apparaat en medium variëren en ook de functies en voorzieningen kunnen per apparaat verschillen. Je erkent dat het gebruik van de dienst software van derden vereist die is onderworpen aan de licenties van derden (denk aan WhatsApp en google forms). Je stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies van Mentor Me en gerelateerde software van derden kunt ontvangen.

4. Wachtwoorden en toegang

4.1 De persoon die het Mentor Me-lidmaatschap is aangegaan en via wiens betaalmiddel de lidmaatschapskosten worden afgeschreven (de ‘Accounteigenaar’), heeft toegang en controle over de Mentor Me-dienst. Bovendien is de Accounteigenaar verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via de dienst. Als de Accounteigenaar controle wil houden over de dienst en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt, dient hij of zij het wachtwoord en de gegevens van het betaalmiddel voor de dienst geheim te houden. We kunnen de dienst beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou of Mentor Me te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

5. Diversen

5.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.

5.2. System U accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën voor Mentor Me-content en is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis tussen Mentor Me-content of ideeën die aan Mentor Me zijn verstrekt.

5.3. Als je meer wilt weten over onze dienst of als je hulp nodig hebt met je account, kun je de Mentor Me klantenservice op onze website bezoeken.

5.4. Als één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

5.5. System U kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

 

Laatst bijgewerkt: 11 november 2020

Add to cart